เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบลไทรม้า

กศน.ตำบลไทรม้าตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดแดงธรรมชาติหมู่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมมีชื่อว่าศูนย์การเรียนชุมชนวัดแดงธรรมชาติมีพื้นที่ทำการชั้นล่างของศูนย์ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม บ้านวัดแดง

 

     ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแดงธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแดงธรรมชาติหมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  สันนิษฐานว่าเดิมที่นั้นประชากร ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากกรุงศรีอยุธยาและถอยร่นลงมากับขบวนของพระเจ้าตากสินมหาราช  ซึ่งเป็นสถานที่พักของขบวนม้าในขณะนั้น จากการที่ประชากร ได้มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นทางสัญจรสะดวกมีความอุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวัดแดง

     เมื่อวันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2542  นำโดย  นายมงคล  ค่อยประเสริฐ  ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี  ได้รับนโยบายจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้รณรงค์จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียนให้อ่านออกเขียนได้ รู้จักคิดเป็นทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น จากความสำคัญของการศึกษา จึงได้เน้นให้บุคลากรคือครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนลงสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือและได้รณรงค์การรู้หนังสือจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่จากท่านเจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ  เพื่อขอใช้ชั้นล่างของศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนในชุมชนบ้านวัดแดงที่พลาดโอกาสเข้าเรียนในระบบได้มีโอกาสเรียนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  โดยนางอินทิรา  มนัส  ตำแหน่ง ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังจัดให้ศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการสะสมของใช้โบราณไว้ให้ลูกหลานศึกษาและอนุรักษ์สืบทอดต่อไป และในขณะนี้มีบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรีผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องให้กับชุมชนบ้านวัดแดง  คือ  นางอินทิรา  มนัส  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ  นายเอกพล  จำปาทอง ครูกศน.ตำบลไทรม้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s