หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนตำบลไทรม้า

คำขวัญและวิสัยทัศน์    ไทรม้าน่าอยู่  มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม

ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้

และชุมชนมีความเข้มแข็ง

สภาพทั่วไปของตำบลไทรม้า

   ตำบลไทรม้า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเดินทางระหว่างมณฑลกรุงเทพกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในการเดินทางมีทั้งช้าง ม้า และทหาร ระหว่างการเดินทัพทหารจะนำม้ามาพักในบริเวณที่มีป่าไทรร่มรื่นที่ได้ชื่อว่า  ” ป่าไทรม้าพัก ”  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก  ต่อมามีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนหนาแน่นมากขึ้น จึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “ตำบลไทรม้า ”

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

     มีอาณาบริเวณอยู่ในพ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 8.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,090 ไร่

อาณาเขตติดต่อกับ

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทิศใต้  เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยา แนวเขตไปทางทิศตะวันตก โดยมีคลองบางกำลังเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่1 ต.ไทรม้า กับ หมู่ 2 ต.ไทรม้า มีระยะทาง2,300 เมตร

ทิศตะวันออก  จรดแม่น้ำเจ้าพระยาจนสุดเขตหมู่ ต.ไทรม้า ประมาณ900 เมตร

ทิศตะวันตก  มีแนวถนนท่าอิฐเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ 1 ต.ไทรม้า ติดต่อ ต.บางรักน้อยจนไปจรดกับถนนทางเข้าหมู่บ้านบางกำลัง

ข้อมูลอาชีพของตำบลไทรม้า

อาชีพหลัก  เกษตร    30 %

ค้าขาย      8 %

รับจ้าง    30 %

รับราชการ/ธุรกิจ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  32 %
อาชีพเสริม  อุตสาหกรรมครัวเรือน

แหล่งท่องเที่ยว

วังมัจฉา (วัดไทรม้าเหนือ)หมู่ 4 ตำบลไทรม้าอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

หลวงพ่อใหญ่วัดไทรม้าใต้ หมู่ 4 ตำบลไทรม้าอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ลักษณะการปกครอง

เทศบาลตำบลไทรม้า เป็นเทศบาลขนาดเล็ก โดยกรมการปกครองได้แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ 1 บ้านวัดแดง

หมู่ 2 บ้านคลองบางกำลัง

หมู่ 3 บ้านคลองหลุมมะดัน

หมู่ 4 บ้านไทรม้าเหนือ

หมู่ 5 บ้านไทรม้าใต้

หมู่ 6 บ้านบางประดู่

 

จำนวนประชากรของตำบลไทรม้า

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,969  คน

ชาย    8,721  คน

หญิง 10,248  คน

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s