ทำเนียบบุคลากร

นางดวงตา   จำนง

ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองนนทบุรี

___________________________________

นายเอกพล  จำปาทอง

  ครูกศน.ตำบลไทรม้า

_______________________________________

คณะกรรมการ กศน. ตำบลไทรม้า

พระครูปรีชา  พัฒนโสภณ                   ประธานกรรมการ

นายชัยยศ  ฉิมแป้น                             รองประธานกรรมการ

จ.ส.อ.ล้วน  กิ่งเพชร                            กรรมการ

นายสุรินทร์  สาแย้ม                            กรรมการ

นางพรทิพย์  ฉิมแป้น                           กรรมการ

นางวาสนา  จันทนดิษฐ์                       กรรมการ

นายปรีชา  ตึ๋งโต                                  กรรมการ

นายศิริ  ศาสตร์มูล                               กรรมการ

นายอำพล  มณเฑียร                           กรรมการ

นายไชโย   บัวเงิน                                กรรมการ

นายสุรินทร์  ป้อมพันธุ์                         กรรมการ

นางพลับพลึง  สอนรักษ์                      กรรมการ

นางอัญชลี  ก้อนทอง                           กรรมการ

นายมานพ  สังข์รุ่ง                                กรรมการ

นางวนิดา  ระงับภัย                               กรรมการ

ผู้อำนวยการร.ร.วัดแดงธรรมชาติ       กรรมการ

นางสมพร  ไชยชนะ                             กรรมการ

นางอินทิรา  มนัส                                  กรรมการ

นายเอกพล  จำปาทอง                         กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s